رسانه ۷ –کاریکاتور های فوتبالی    رو درویی مربیان آبی و قرمز  فرهاد مجیدی مهاجم تیم فوتبال استقلال  دربی همه جانبه  یحیی گل محمدی و امیر قلعه نویی  تماشاگرنماهای افراطی در فوتبال!  دربی دوستانه منبع:farsnews.com  

رسانه ۷ –کاریکاتور های فوتبالی

 کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

 رو درویی مربیان آبی و قرمز

کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

 فرهاد مجیدی مهاجم تیم فوتبال استقلال

کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

 دربی همه جانبه

کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

 یحیی گل محمدی و امیر قلعه نویی

کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

 تماشاگرنماهای افراطی در فوتبال!

کاریکاتور های فوتبالی,کاریکاتور

 دربی دوستانه

منبع:farsnews.com