رسانه ۷ –یک شب به مولایم حسین گفتم : چرا قلبم دگر بر تار زلفت گیر نیست؟ سر بر زمین افکند و گفت : خود کرده را تدبیر نیست… گفتم که دیگر گویا گشتم جدا از عشق تو…. گفتا که یا زهرا بگو ای بنده هرگز دیر نیست…. گفتم که دیگر گویا افتاده ام از […]

رسانه ۷ –یک شب به مولایم حسین گفتم :

چرا قلبم دگر بر تار زلفت گیر نیست؟

سر بر زمین افکند و گفت : خود کرده را تدبیر نیست…

گفتم که دیگر گویا گشتم جدا از عشق تو….

گفتا که یا زهرا بگو ای بنده هرگز دیر نیست….

گفتم که دیگر گویا افتاده ام از چشم تو…

با غم نگاهم کرد و گفت :

مولا ز نوکر سیر نیست….

السلام علی الحسین

و علی علی بن الحسین

و علی اولاد الحسین

و علی اصحاب الحسین

منبع:http://daneshgah-feiz.blogfa.com