طنز میدونید چی خیلی آدمو میسوزونه؟    .  .  .  .  .  .  چیزی که خیلی داغ باشه!!!!  اگه کاری ندارید من برم سراغ اکتشافات بعدیم  خدا یار و نگهدارتون منبع:http://daneshgah-feiz.blogfa.com   .  .  .  .  .  .  چیزی که خیلی داغ باشه!!!!  اگه کاری ندارید من برم سراغ اکتشافات بعدیم  خدا یار و نگهدارتون […]

طنز میدونید چی خیلی آدمو میسوزونه؟ 

 

چیزی که خیلی داغ باشه!!!! 

اگه کاری ندارید من برم سراغ اکتشافات بعدیم 

خدا یار و نگهدارتون

منبع:http://daneshgah-feiz.blogfa.com

 

چیزی که خیلی داغ باشه!!!! 

اگه کاری ندارید من برم سراغ اکتشافات بعدیم 

خدا یار و نگهدارتون

منبع:http://daneshgah-feiz.blogfa.com