ابتدا داخل تخم مرغ ها را خالی کنید. سپس تخم مرغ ها را رنگ کنید. برای رنگ آمیزی تخم مرغ ها، علاوه بر استفاده از آبرنگ، گواش و اسپری، می توانید از رنگ های طبیعی و خوراکی نیز استفاده نمایید.

ایده اول: 

رسانه ۷   ابتدا داخل تخم مرغ ها را خالی کنید. سپس تخم مرغ ها را رنگ کنید. برای رنگ آمیزی تخم مرغ ها، علاوه بر استفاده از آبرنگ، گواش و اسپری، می توانید از رنگ های طبیعی و خوراکی نیز استفاده نمایید.

صبر کنید تا رنگ تخم مرغ ها خشک شود.

اکنون با مداد طرح مورد نظر خود را روی تخم مرغ بکشید. شما می توانید از طرح های موجود در دفترچه قلم حکاکی نیز استفاده کنید و با کمک کاربن طرح مورد نظر را روی تخم مرغ کپی کنید.

ابزار مناسب برای حکاکی را انتخاب کنید و با کمک قلم حکاکی طرح را روی تخم مرغ بیندازید.

ایده دوم: ابتدا برگ هایی با اشکال متنوع انتخاب کنید و به طرزی زیبا روی تخم مرغ بگذارید. سپس با کمک یک جوراب نایلونی برگ ها را روی پوسته تخم مرغ ثابت کنید.

سپس به مدت ۱۵ دقیقه در ظرفی که در آن آب و مقدار زیادی پوست پیاز قرمز ریخته شده است، بجوشانید.پس از ۱۵ دقیقه، تخم مرغ ها را از آب در آورید و مدتی صبر کنید تا خشک شوند. در آخر، جوراب را باز کنید و برگ ها را از تخم مرغ جدا کنید.

ایده سوم: چسباندن عکس های زیبا و یا تکه پارچه های زیبا بر روی تخم مرغ