همیشه یک شب خاص برای بازی گروهی اعضای خانواده یا تماشای فیلم وجود داشته باشد. ولی ایده های دیگری هم برای سرگرم شدن وجود دارند.

 رسانه ۷  اگر چه ممکن است همیشه یک شب خاص برای بازی گروهی اعضای خانواده یا تماشای فیلم وجود داشته باشد. ولی ایده های دیگری هم برای سرگرم شدن وجود دارند.
می توانید یکی از شب های هفته را برای وقت گذراندن با بچه ها و انجام بازی های مختلف اختصاص دهید. اگر چه ممکن است همیشه یک شب خاص برای بازی گروهی اعضای خانواده یا تماشای فیلم وجود داشته باشد. ولی ایده های دیگری هم برای سرگرم شدن وجود دارند.
سرگرمی های خوب دسته جمعی
-در زمستان اگر برف باریده، سعی کنید از خلاقیت هایتان استفاده کنید. همان طور که در تابستان در ساحل دریا از سطل و بیل برای درست کردن قلعه استفاده کرده اید، می توانید یک آدم برفی جالب درست کنید که برای همه اعضای خانواده جذاب باشد.  خلاق باشید. بچه هایتان از آدم برفی خوششان می آید. ولی لباس کافی بپوشید و پتو با خودتان ببرید. وقتی همه دور هم جمع شدند، با همه حرف بزنید و از یکدیگر سوال بپرسید. این بهترین راه برای به حرف درآوردن بچه های خانه است. وقتی به خانه برگشتید، اولین کار نوشیدن یک شکلات گرم خواهد بود.
-شب کتاب شباهت زیادی به شب فیلم دارد. همه لباس خواب های خود را تن می کنند و پتوها را در می آورند و با صدای بلند کتاب می خوانند. البته این در حالی است که بچه ها به سنی رسیده باشند که توانایی خواندن کتاب را داشته باشند. می توانید قصه های زیادی با هم بخوانید. ضمن اینکه می توانید در کنار کتاب خواندن، خوراکی هم بخورید.
-بازی قایم باشک یکی از محبوب ترین بازی های خانگی است. چراغ ها را خاموش کنید و هر کس خودش را جایی پنهان کند. شاید در خانه کوچکی زندگی کنید و همه همیشه جای مشخصی برای پنهان شدن داشته باشند. ولی بچه ها از این بازی ها خوششان می آید. وقتی بازی تمام شد، چراغ ها را روشن کنید و با سایه عروسک ها روی دیوار، قصه های مختلف تعریف کنید. با توجه به اینکه تم شب بازی قایم باشک است، می توانید برای بخش غذا در کاپ کیک هایی که پخته اید یک آب نبات بگذارید و آن را به عنوان جایزه به بچه ها بدهید.
-اگر در خانه ای که حیاط بزرگی دارد زندگی می کنید، می توانید پشت خانه آتش درست کنید و همه دور آن جمع شوید. این کار را هم در تابستان و هم در زمستان می توانید انجام دهید. می توانید دوستانتان را هم به خانه دعوت کنید و همه دور هم باشید. هر کس با خودش خوراکی می آورد و بچه ها هم کنار بزرگ تر ها می نشینند و  با آنها حرف می زنند. به خاطر گرمای آتش همه دور آن جمع شده و غذا را همان جا می خورند.
کارهای زیادی برای سرگرم کردن اعضای خانواده می توان انجام داد که نیازی هم به خرج کردن و پول زیاد ندارند. اینکه به بچه هایمان یاد دهیم که از بودن کنار اعضای خانواده لذت ببرند، بسیار زیباست. این هنری است که این روزها فراموش شده است.
نی نی بان