کسانی که می خواهند یک بار هم که شده در لباس بازیگران بالیودی در مهمانی ظاهر شوند یا در شب عروسی یا نامزدیشان

 

لباس های هندی با ساری های بلند و رنگ و طرح خاصش همیشه طرفدارانی برای خودش دارد کسانی که می خواهند یک بار هم که شده در لباس بازیگران بالیودی در مهمانی ظاهر شوند یا در شب عروسی یا نامزدیشان اگر شما هم این سبک کار را می پسندین تماشای  تصاویر زیر را از دست ندین

 

 

 

مدل لباس هندی

 

 

 

مدل لباس هندی

 

 

 

 

 

مدل لباس هندی

 

 

 

 

مدل لباس هندی

 

 

 

 

مدل لباس دخترانه هندی

 

مدل لباس هندی

 

 

مدل لباس هندی

 

 

 

مدل لباس هندی

 

مدل لباس هندی دختران

 

 

مدل لباس هندی

 

 

منبع:رسانه۷