افزایش وزن در دوران بارداری همچنین عامل مهمی برای چاقی زنان محسوب می شود

رسانه ۷ هفتاد و چهار درصد زنان باردار در نخستین بارداری خود اضافه وزن زیادی را تجربه می کنند که این امر به دنیا آوردن نوزدانی با وزن بالا و احتمال سزارین را افزایش می دهد…

محققان می گویند زنان باردار باید از quotation mark خوردن برای دو نفر quotation mark به دلیل افزایش مشکلات زایمان و به مخاطره افتادن سلامت فرزندشان خودداری کنند.
گروهی از محققان نیوزیلندی در نتایج تحقیقات خود دریافتند هفتاد و چهار درصد زنان باردار در نخستین بارداری خود اضافه وزن زیادی را تجربه می کنند که این امر به دنیا آوردن نوزدانی با وزن بالا و احتمال سزارین را افزایش می دهد.
نوزادان چاق بعدا تبدیل به کودکان چاق و نهایتا بزرگسالان چاق خواهند شد.
نوزادان با وزن زیاد احتمال بروز مشکلات به هنگام زایمان را افزایش می دهند و عمل سزارین نیز در واقع عوارض و عواقب بعدی برای مادران را افزایش می دهد.
افزایش وزن در دوران بارداری همچنین عامل مهمی برای چاقی زنان محسوب می شود و بیشتر زنانی که در دوران بارداری اضافه وزن زیادی می یابد ، پس از آن دیگر قادر به کاهش وزن خود نخواهند بود.

نی نی بان