شاید کمتر توی زندگیمون پیش بیاد که به موجودات “بی اهمیتی” مثل حشرات فکر و یا حتی دقت کنیم.

1

رسانه ۷  شاید کمتر توی زندگیمون پیش بیاد که به موجودات “بی اهمیتی” مثل حشرات فکر و یا حتی دقت کنیم. این موجودات اما اعضای مهمی از چرخه ی اکوسیستم هستند و چه بسا زندگی ما هم به وجود اونها بستگی داشته باشه. امروز میخوایم کمی بیشتر از قبل به این موجودات دقت کنیم و زیبایی ها و منحصر به فرد بودن تک تکشون رو از نزدیک ببینیم. آماده اید؟

یکی از قسمت های حیرت انگیز در ظاهر حشرات، چشمهاشونه. زیبایی و ترکیب رنگ فوق العاده ای که در چشم این موجودات کوچک دیده میشه، واقعا ستودنی و منحصر به فرده. این مطلب قراره یک عالمه دلیل جدید برای دوست داشتن حشرات ریز و درشت و رنگارنگ دور و اطرافمون بهتون نشون بده.

(همه این تصاویر توسط لنز های میکرو گرفته شدند)

چشم حشرات

 

 

عکس حشرات

چشم حشرات

 

عکس حشرات

چشم حشرات

 

عکس حشرات

چشم حشرات

 

 

عکس حشرات

چشم حشرات

 

عکس حشرات

چشم حشرات

 

عکس حشرات

چشم حشرات

عکس حشرات

چشم حشرات

گردالی