دیدن تصاویر طبیعت حتی از دور حال آدمو خوب می کنه اگه شما هم با من هم عقیده این منظره های فوق العاده رو باهم ببینیم

۱۶ . ژانگی دانکشیا، گانسو

منظره ی فوق العاده

 

۱۷ . پیچ نعل اسبی، آمریکا

منظره ی فوق العاده

 

۱۸ . پاموکله، ترکیه

منظره ی فوق العاده در ترکیه

 

۱۹ . کوه های شکلاتی، فیلیپین

منظره ی فوق العاده - کوه های شکلاتی فیلیپین

 

۲۰ . آبشار کایتور، گویانا

 

منظره ی فوق العاده - آبشار

 

۲۱ . پریکستولن، نروژ

21

 

۲۲ . آنتلوپ کنیون، آمریکا

22

 

۲۳ . شفق شمالی، فنلاند

23

 

۲۴ . دریاچه یمدروک، تبت

24

 

۲۵ . غار کرم شب تابی وایتومو، نیوزلند

25

 

۲۶ . یخچال پریتو مورنو، آرژانتین

26

۲۷ . آبشار ایگوازو، برزیل

27

۲۸ . هیمالیا، نپال

28

۲۹ . دریاچه پلیتویس، کرواسی

29

 

۳۰ . دره یوزمیت، آمریکا

ذره یوزمیت -

گردالی