برای ما ایرانی ها چیدن سفره هفت سین یه چالش برای به رخ کشیدن ذوق و سلیقه و هنر خانوم خونه است

رسانه ۷  برای ما ایرانی ها چیدن سفره هفت سین  یه چالش  برای به رخ کشیدن ذوق و سلیقه و هنر خانوم خونه است اگه شما هم در گیر این چالش شدین با ما همراه باشین

امروز می خوایم سیب تو سفره جا بدیم سیب هم جزء هفت سین هم برای پذیرایی استفاده می شه اینکه کجای سفره باشه بیشتر به بقیه اجزای سفره تون بستگی داره پس اول طرح سفره تونو انتخاب کنین

تزیین سیب هفت سین

تزیین سیب هفت سین

 

 

تزیین سیب هفت سین

 

 

تزیین سیب هفت سین

 

 

 

تزیین سیب هفت سین

 

 

 

تزیین سیب هفت سین

 

منبع:رسانه ۷