گفتم غم تو دارم    **     گفتا چشت درآید! گفتم که ماه من شو   **   گفتا دلم نخواهد! گفتم خوشا هوایی کزبادصبح خیزد    **    گفتا هوای گرمیست؟ اَه اَ?؟ عرق درآمد! گفتم دل رحیمت کی عزم صلح داد   **    گفتا برو به سویی ؟ تا گلّ نی درآید! گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد   **    […]

گفتم غم تو دارم    **     گفتا چشت درآید!


گفتم که ماه من شو   **   گفتا دلم نخواهد!


گفتم خوشا هوایی کزبادصبح خیزد    **    گفتا هوای گرمیست؟ اَه اَ?؟ عرق درآمد!


گفتم دل رحیمت کی عزم صلح داد   **    گفتا برو به سویی ؟ تا گلّ نی درآید!


گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد   **    گفتا که ای وای دیرشد؟ داد مامان درآمد

منبع:latifesms