یه روش ساده برای کشیدن خط چشم بدون دردسر

 

رسانه ۷   یه روش ساده برای کشیدن خط چشم بدون دردسر

1395946 462852623834558 1076024219 n آموزش خط چشم ساده ی دخترانه به سبک جدید

مرحله ی اول: با قلم درون عکس خط کجی انتهای چشم برکشید.

مرحله ی دوم: با قلم مو حالت هشتی شکلی را به خط چشم بدهید.

مرحله ی سوم: ابتدای چشم خطی تا انتها بکشید تا کامل شود.

مرحله ی چهارم: با قلم مو داخل خط چشم را پر کنید سپس ریمل بزنید