آموزش ساده برای کشیدن خط چشم فوری و آسان

 

رسانه ۷   این آموزش برای افرادی که در کشیدن خط چشم مشکل دارند بسیار موثر است.

eyewigned شما هم با خط چشم کشیدن مشکل دارید؟

مرحله ی ۱: پشت چشم خود را کرم پودر زده تلا کاملا صاف شود بعد از گوشه ی چشم خطی بکشید.

مرحله ی ۲: کمی از انتهای چشم جلو تربروید و خطی دیگر بکشید تا حالت هشت مانند به خود بگیرد.

مرحله ی ۳: از اابتدای چشم مثل میشه شروع به کشیدن خط چشم کنید اما مانند عکس تو خالی باشد.

مرحله ی ۴: بعد از کشیدن خط چشم از ابتدا شروع به پر کردن آن کنید تا کامل سیاه و یک دست شود.

مرحله ی ۵: چشم زیبای خود را کاملا با قلم مو شیاه کرده اید و خط چشم زیبایی را دارا شده اید.

مرحله ی ۶: کمی پایین چشم خود را مداد مشکی بکشید و سپس ریمل بزنید تا جذاب تر از همیشه شوید.