کاریکاتوری از تفاوت یک آدم پولدار و یک آدم فقیر و بی پول ، تفاوت آنها در این تصویر شاید جزیی

تفاوت آدم پولدار با آدم فقیر + کاریکاتور

تفاوت  آدم پولدار با آدم فقیر

کاریکاتوری از تفاوت یک آدم پولدار و یک آدم فقیر و بی پول ، تفاوت آنها در این تصویر شاید جزیی و شاید با نگاه اول قابل تشخیص نباشد ولی در واقعیت زمین اند و آسمان این دو .

بازدید : ۷۸۲۴ نفر

کاریکاتوری از تفاوت یک آدم پولدار و یک آدم فقیر

تفاوت آدم پولدار با آدم فقیر + کاریکاتور

منبع : rubiker.ir