داعش گروه تروریستی که تکلیفش با خودش هم مشخص نیست هر روز بیانیه و دستور جدیدی صادر می کند که از جدیدترن و عجیب و غریب ترین دستورات این گروه نادان

ممنوعیت پوشیدن شلوار توسط داعش + تصاویر طنز

شلوار داعش

داعش گروه تروریستی که تکلیفش با خودش هم مشخص نیست هر روز بیانیه و دستور جدیدی صادر می کند که از جدیدترن و عجیب و غریب ترین دستورات این گروه نادان ممنوعیت پوشیدن شلوار است.

داعش گروه تروریستی که تکلیفش با خودش هم مشخص نیست هر روز بیانیه و دستور جدیدی صادر می کند که از جدیدترن و عجیب و غریب ترین دستورات این گروه نادان ممنوعیت پوشیدن شلوار است.

ممنوعیتپ پوشیدن شلوار توسط داعش

داعش پوشیدن شلوار را ممنوع کرد

منبع : فارس نیوز /ن