آموزش تصویری موتیف قلاب بافی مدل جدید بافت ۲۰۱۵

با وصل کردن موتیف ها بهم می تونین لباس رومیزی  اشارپ و یا روتختی ببافید آموزش تصویری یه موتیف زیبای را براتون گذاشتم امیدوارم ببافین و استفاده کنین

با ۲۵ زنجیره یه حلقه درست کنین و با پایه کوتاه اونو پر کنین( ۵۰  تاپایه) دوباره ۲۵ تا زنجیره ببافین و از داخل حلقه اول رد کنین و به هم وصل کنین

 

حلقه دوم هم باپایه کوتاه پر کنین

دور تا دور این حلقه های بهم چسبیده رو به ترتیب با دوپایه کوتاه + دو زنجیره  ببافین(۱۶تا خانه ایجاد می شود)

رج بعد را به ترتیب سه پایه کوتاه + دو زنجیره + ۳ پایه + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره و …(تکرار مدل) جاهای وصل شدن زنجیره ها را با توجه به تصویر انجام بدین

 

رج بعد را به ترتیب سه پایه کوتاه + دو زنجیره + ۳ پایه + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره و …(تکرار مدل)

رج پایانی  را به ترتیب سه پایه کوتاه + دو زنجیره + ۳ پایه + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره + ۶ زنجیره و …(تکرار مدل)

این هم نقشه چند مدل موتیف دیگه است که می تونین برای بافت ازش ایده بگیرین