آقا این لحظه آی بده آی بده !!جای همتون موز برداشتم ! به این میگن دکمه مطمئن ! از این بپر بپری ها رو ببین کجا گذاشتن ! ننت بیاد که بهت میگه ! شما روزی ۵ قاشق برنج بخور
– چشم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

آقا این لحظه آی بده آی بده !!

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 نسخه لاین و وایبر و واتس آپ در قدیم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

جای همتون موز برداشتم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 به این میگن دکمه مطمئن !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 سر پیچ !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 درب اتوماتیک !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 از این بپر بپری ها رو ببین کجا گذاشتن !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 ننت بیاد که بهت میگه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

کی چنجه میخواد !؟

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 کار از محکم کاری عیب نمیکنه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 شما روزی ۵ قاشق برنج بخور
– چشم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 بدون شرح !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

خدا رحمتش کنه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 تنها در خانه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

به این هم میگن همکاری !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

به اینم میگن سلفی !

منبع:radsms.com