بالاخره بعد از سالها شخصیت سازنده ترول که از روی الگوی صورت و چهره خود این شخصیت را خلق کرده بود به همت مضاعف محققان عرصه اینترنت شناسایی شد.

شخصیت حقیقی ترول

ترول

مجله سر گرمی اسکیمو:بالاخره بعد از سالها شخصیت سازنده ترول که از روی الگوی صورت و چهره خود این شخصیت را خلق کرده بود به همت مضاعف محققان عرصه اینترنت شناسایی شد.

 هم اکنون تصویر شخصیت واقعی ترول را که اهل شرق آسیا است را تماشا کنید ؛ صرفا جهت خنده !!!!!

ترول

منبع:http://namnak.com