شما تنها با یک جوراب و چند شی ساده دیگر می‌توانید یک آدم برفی زیبا درست کنید.

شما تنها با یک جوراب و چند شی ساده دیگر می‌توانید یک آدم برفی زیبا درست کنید.
 این کاردستی ثابت می‌کند که خلاقیت هیچ گاه نمی میرد. تنها با یک جوراب و چند شی ساده دیگر می‌توانید یک آدم برفی زیبا درست کنید.
وسایلی که شما به آن احتیاج دارید: قیچی، چسب پهن، چسب مایع، سوزن، نخ، جوراب حوله‌ای سفید، دکمه،  تکه های پارچه و حدود ۱ کیلو برنج
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
جوراب را از پایین پاشنه از وسط ببرید. نگران نباشید. هیچ تکه‌ای اضافه نمی‌آید و قسمت کف پا هم بعدا به کله آدم برفی تبدیل می‌شود.
قسمت پاشنه، بدن آدم برفی می‌شود.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
قبل از این که انتهای آن را با سوزن بدوزید، آن را پشت و رو کنید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
مقداری نخ بگیرید و قسمت بالای جوراب را محکم با آن گره بزنید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
مانند عکس مقابل
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
حال دوباره جوراب را برگردانید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
شما می‌توانید با استفاده از چسب نواری پهن یک قیف درست کنید تا برنج‌ها را راحت‌تر درون آن بریزید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
برنج‌ها را درون جوراب بریزید. هر چه مقدار آن بیشتر باشد، آدم برفی شما تپل‌تر خواهد شد.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
قبل از گره زدن سر آدم برفی، با دست‌هایتان بدن آدم برفی را کمی شکل دهید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
قسمت بالای جوراب را گره بزنید طوری که هیچ برنجی بیرون نریزد.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
نخ اضافه را با قیچی ببرید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
برای سر آدم برفی باید یک نخ را دور گردن آدم برفی چند بار بپیچید، سپس گره بزنید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
حال باید از خلاقیت خود استفاده کنید. آدم برفی شما به لباس احتیاج دارد.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
با استفاده از کمی پارچه برای او شال گردن درست کنید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
از قسمت دیگر جورابی که بریده بودید نیز می‌توانید برای او کلاهی درست کنید. آنقدر جوراب را تا کنید تا اندازه سرش شود.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
چسب را بردارید و دکمه‌های لباس او را به شکمش بچسبانید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
حال نوبت مهم‌ترین قسمت است: صورت!  ۳ عدد سوزن بردارید و به چهره او شخصیت دهید.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
حال دوست جدید شما آماده است.
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
چه آدم برفی خوشگلی!
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!
کاری که او با جوراب کهنه می‌کند، واقعا حیرت انگیز است!