چی معلوم نیس کشیده تو این ۲۰ سال

سکانس بعدی داستان فکر کنم مرد دیگه زنده نمونده باشه …

اینم یه داستان طنز دیگه واسه شما دوستان عزیز

این داستان مصداق واقعی اون شعر که میگه

مخور غم گذشته . گذشته برنگشته

هرگز به غصه خوردن گذشته برنگشته

به فکر اینده باش دلشاد و سرزنده باش …

……………………..

زن نصف شب از خواب بیدار شد و دید که شوهرش در رختخواب نیست و به دنبال او گشت. شوهرش را در حالی که توی آشپزخانه نشسته بود و به دیوار زل زده بود و در فکری عمیق فرو رفته بود و اشک‌هایش را پاک می‌‌کرد و فنجانی قهوه‌ می‌‌نوشید پیدا کرد …

در حالی‌ که داخل آشپزخانه می‌‌شد پرسید: چی‌ شده عزیزم این موقع شب اینجا نشستی؟!

شوهرش نگاهش را از دیوار برداشت و گفت: هیچی‌ فقط اون وقتها رو به یاد میارم، ۲۰ سال پیش که تازه همدیگرو ملاقات کرده بودیم ، یادته…؟!
زن که حسابی‌ تحت تاثیر قرار گرفته بود، چشم‌هایش پر از اشک شد و گفت : آره یادمه…

شوهرش ادامه داد : یادته پدرت که  فکر می کردیم  مسافرته ما رو توی  اتاقت غافلگیر کرد؟!

زن در حالی‌ که روی صندلی‌ کنار شوهرش می نشست گفت : آره یادمه، انگار دیروز بود!

مرد بغضش را قورت داد و ادامه داد : یادته پدرت تفنگ رو به سمت من نشونه گرفت و گفت: یا با دختر من ازدواج میکنی‌ یا ۲۰ سال می‌‌فرستمت زندان آب خنک بخوری ؟!

زن گفت : آره عزیزم اون هم یادمه و یک ساعت بعدش که رفتیم محضر و…!

مرد نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد و گفت: اگه رفته بودم زندان امروز آزاد می  شدم !

…………………..

الهی !!!

چی معلوم نیس کشیده تو این ۲۰ سال

سکانس بعدی داستان فکر کنم مرد دیگه زنده نمونده باشه …

منبع:.fun-20.com