قیمت سکه و طلا در بازار امروز شنبه ۲/۱۲/۹۳

عنوان قیمت واحد تغییر
ربع سکه ۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
سکه تمام ۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال
سکه یک گرمی ۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
نیم سکه ۴,۹۹۵,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱,۰۰۴,۴۱۰ ریال