وسایل لازم: ۱- گلبرگ کریستال لیلیوم ۲- سیم روکش دار شماره ۳ ۳- کریستال گندمی زرد و برگ ۴- سیم چین مراحل ساخت: ۱- کریستال دوم رو از سمت زیر کریستال یا سمت پشت کریستال وارد سیم می کنیم، اونو کنار کریستال اول ثابت قرار میدیم و سیم رو از کریستال اول رد می کنیم […]

وسایل لازم:

۱- گلبرگ کریستال لیلیوم

۲- سیم روکش دار شماره ۳

۳- کریستال گندمی زرد و برگ

۴- سیم چین

مراحل ساخت:

۱-


کریستال دوم رو از سمت زیر کریستال یا سمت پشت کریستال وارد سیم می کنیم، اونو کنار کریستال اول ثابت قرار میدیم و سیم رو از کریستال اول رد می کنیم و تا آخر می کشیم و دوباره از خود کریستال دوم سیم را عبور می دهیم به همین ترتیب کریستال سوم را اضافه می کنیم.(شکلهای ۱ تا ۶)

whbfjq

۲- دوتا حلقه سه تایی از کریستال لیلیوم می سازیم و روی گلبرگهای یکی از دسته ها با ماژیک نوک تیز مشکی نقطه نقطه می گذاریم(شکل۷)

۳- حلقه گلبرگهای خال خالی را داخل حلقه گلبرگ ساده طوری قرار می دهیم که ما بین هم قرار بگیرند(یک در میان) و اضافی سیمها را به هم تاب میدهیم چون گلبرگها سنگین هستند، کمی هم از چسب گرم برای ثابت کردن گلبرگها استفاده می کنیم.(شکل۸) .

 

ixfi8y

۴- سه تا گندمی زرد یا سفید را به روش افشانه هم مرکز آماده کرده وسط گلبرگها قرار می دهیم و سیم آنرا به اضافی سیم گلبرگ ها تاب می دهیم.(شکلهای ۹ تا ۱۲)

گل لیلیوم زیبای ما اماده است.

 

 

 

موفق باشید و گلهای خوشکل خوشکل بسازید.

 

منبع :گل بانو