این سنجاقک کریستالی کاربردهای زیادی دارد . از جمله گل سینه، گل سر و حتی برای تزیین کردن کادو و … می توان از آن استفاده کرد .

ساخت سنجاقک کریستالی, نحوه درست کردن سنجاقک

این سنجاقک کریستالی کاربردهای زیادی دارد . از جمله گل سینه، گل سر و حتی برای تزیین کردن کادو و … می توان از آن استفاده کرد .

ساخت سنجاقک کریستالی,درست کردن سنجاقک کریستالی

منبع:گل بانو