آخرین قیمت سکه و طلا در بازار تهران

عنوان قیمت واحد تغییر
ربع سکه ۲,۷۲۵,۰۰۰ ریال
سکه تمام ۹,۷۲۵,۰۰۰ ریال
سکه یک گرمی ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال
نیم سکه ۴,۹۲۵,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۵,۹۶۰ ریال