عکس فرزند تازه متولد شده بهروز رهبری فرد

بهروز رهبری فرد با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اش نوشت: «خدایا شکرت ارالیای من به سلامت بدنیا اومد خدااااااا شکرت».

بهروز رهبری فرد با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اش نوشت: «خدایا شکرت ارالیای من به سلامت بدنیا اومد خدااااااا شکرت».

 بهروز رهبری فرد

اینستاگرام بهروز رهبری فرد

ش