جدید ترین قیمت سکه در بازار تهران

عنوان قیمت واحد تغییر
ربع سکه ۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
سکه تمام ۹,۷۶۵,۰۰۰ ریال
سکه یک گرمی ۱,۷۳۵,۰۰۰ ریال
نیم سکه ۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۱,۷۲۰ ریال