آسمان را می خواهم برای عبور، جاده باریک است ، ماه را می خواهم برای نور، راه تاریک است ، تو را می خواهم

   تو رو به قیمت جون ؛ به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون ؛ به عاشقای بی نشون تو رو به حرمت چشمهات ؛ به همه ی مقدسات ؛ تو رو به خود خدا ؛ به هق هق شبونه هات ؛ قسمت میدم، جوراب هاتو بشور خفمون کردی

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   خوردن شیرینی خیلی راحته٬ خواندن داستان شیرین هم راحته٬ اما پیدا کردن دوست شیرین خیلی سخته! تو چطوری منو پیدا کردی؟

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   تو دنیا یکی هست که فقط به خاطره تو نفس میکشه…..اونم دماغته

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   یه روز یارو سوار هواپیما می شه،یهو هواپیما سقوط می کنه… . . . این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   به اندازه تمام سلولهای بدنم دوستت دارم (از طرف یک تک سلولی) شوخی کردم دیونه تو که می دونی نفس منی ( ازطرف یک مرده(

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   آسمان را می خواهم برای عبور، جاده باریک است ، ماه را می خواهم برای نور، راه تاریک است ، تو را می خواهم برای نظافت، تعطیلات نزدیک است

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   به اندازه ی صداقت پینوکیو و رفاقت تام و جری و هوش پت و مت دوست دارم

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-

   صداقت خواستم داشتی، مهربانی خواستم داشتی،عشق خواستم داشتی، قور قوری جون گل کاشتی! هر چی که خواستم داشتی

—————————- پیامک های ضدحال . اس ام اس . جوک جدید —————————-
 منبع:pichak.net