تیپ احسان علیخانی در برنامه عید ۹۴

احسان علیخانی مجری برنامه ماه عسل که از گزینه های اصلی اجرای وِیژه برنامه های نوروزی سیما هم به شمار می رود این عکس را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.

احسان علیخانی مجری برنامه ماه عسل که از گزینه های اصلی اجرای وِیژه برنامه های نوروزی سیما هم به شمار می رود این عکس را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.

احسان علیخانی

فرهیختگان