در سواحل جزیره نانتاکت در دمای منفی ۷درجه سانتی گراد موج های نرمی به وجود می اید که تصاویر این موج ها را در زیر می بینید  

 

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/2wWmTs9IPg.jpg

در سواحل جزیره نانتاکت در دمای منفی ۷درجه سانتی گراد موج های نرمی به وجود می اید که تصاویر این موج ها را در زیر می بینید

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/LKUZeAyWQN.jpg

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/5AYGBoUw1w.jpg

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/5AYGBoUw1w.jpg

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/1o9E0WH97W.jpg

 

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/iktAzee52Y.jpg

http://topnop.ir/uploads/201502/tpn11247/large/2wWmTs9IPg.jpg