در نهان به آنهایی دل می بندیم که دوستمان ندارند! و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم! شاید این است دلیله تنهایی ما!

یه روز من بودم نفسش ولی بعد شدم عامل تنگی نفسش رفت سراغ یه نفس دیگه

*

*

بی تو آن ظلمی که شادی کرد با من؛غم نکرد!
گـریــه هـم یـک ذره از انـدوه هـایـم کــم نـکـرد!

*

*

چه قدر سخته تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دیدیش هیچ چیزی جز سلام نتونی بگی….

*

*

خـــدایــــــا….
بـــت بود….بـــت شکن فرستـــادی…
من پـــر از بغضـــم بغـــض شکن هم داری؟

*

*

چه زود به نبودن باهم عادت کردیم…
انگار دیگر هیچکدام از ما تنها نیست!
من با تنهایی
و تو با تن هایی…!!!

*

*

تو که نباشی…..
با چتر هم که قدم میزنم گونه هایم خیس میشود………

*

*

هی رفیق!
ازتو چه پنهان
ادم ها انقدر دورم زده اند ک بعید نیست یکی ازهمین روزها میدانی رابه نامم کنند.

*

*

یکی بود که اونم رفت……
کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود!!!!

*

*

تنهایی همین است..
تکرار نامنظم من بی تو…
بی انکه بدانی برای تو نفس میکشم….

*

*

میگن خوردن قسم دروغ کفاره داره
تو که خوردی
نوش جونت
حداقل کفاره اش یادت نره
می ترسم تو گلوت گیر کنه…

*

*

هر که دلی داشت به دلداری دادست / این دل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز

*

*

تنهایی یعنی : دوسش داری ولی نمی تونی بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنها نیست

*

*

“غصه نخور” کنار آمده ام با نبودنت…خیلی که دلم بگیرد،گریه می کنم!!!
در تنهایی خیالم تو را مهمان لحظه هایم می کنم وآرام می گویم:”دل تنگتم”

*

*

هیچوقت بیش ازحدعاشق نباش،بیش ازحداعتمادنکن وبیش ازحدمحبت نکن چون همین بیش ازحدبه توبیش ازحدآسیب میرساند

*

*

در نهان به آنهایی دل می بندیم که دوستمان ندارند! و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم! شاید این است دلیله تنهایی ما!

منبع:.infsms