این نقشه بافت هست     رج اول : ۶ زنجیره زده و گرد کنید رج دوم : ۸ زنجیره بزنید و درون حلقه رج قبل ۲۰ پایه با ۴ بار تاباندن نخ روی قلاب بزنید این پایه ها خیلی بلند میشه رج سوم : ۳ زنجیره بزنید و بر روی هر دو […]

 

 

این نقشه بافت هست

 

 

رج اول : ۶ زنجیره زده و گرد کنید

رج دوم : ۸ زنجیره بزنید و درون حلقه رج قبل ۲۰ پایه با ۴ بار تاباندن نخ روی قلاب بزنید این پایه ها خیلی بلند میشه

رج سوم : ۳ زنجیره بزنید و بر روی هر دو پایه رج قبل یک جفت پایه بلند بزنید که از سر با هم یکی شده اندو در نهایت با کور کنید و با گذراندن نخ انتهای کار را جمع کنید.

این هم آموزش تصویری ….

نمونه هایی از گلهای موتیف

اموزش بافت موتیف با قلاب ,موتیف بافی, موتیف با قلاب, دستگاه موتیف, موتیف چیست؟ اموزش قلاب بافی, آموزش بافتنی

منبع :ایران بانو