در ان موقعی که یاد گرفتی
چطوری به پروردگارت نزدیک شوی
ان موقع لازم نیست دنبال خوشی باشی
زیرا

من به صد خواهش و منت زخدا خواسته ام؛
که دراین ساعت خیر; مرغ آمین به سراغت آید;
و دعایی که توبرلب داری; به اجابت ببرد….
هرکجا ذکرخدا بود تورا یادم هست
هرکجا یادخدا هست مرایادآور..

*

*

تواگردلگیری ،لحظه ای چشم ببند وبخوان نام مرا.به تومن نزدیکم نام من یزدان است لقبم ایزدپاک تومرازمزمه
کن…خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت!

*

*

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید
حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید.

*

*

هرگز فراموش نکن که
هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی

*

*

تــه تــه تــه همــه نـاامیـدی هـا…
نـداشتـن هـا…
نخـواستـن هـا…
نبـودن هـا…
و بـن بسـت هـا…
“خـــدا” رو داری که آغوشش رو باز کرده برات .

*

*

یکی ازخدا پرسید: اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای دیگر آرزو کردن چه سود دارد؟خداوندخندیدوگفت:شایددر سرنوشتت نوشته‏ باشم “هرچه آرزو کرد‏”‏ بهترینها رابرایتان آرزو دارم.

*

*

بیایید گناه کنیم
انجا که خدا نباشد
دکتر علی شریعتی

*

*

در ان موقعی که یاد گرفتی
چطوری به پروردگارت نزدیک شوی
ان موقع لازم نیست دنبال خوشی باشی
زیرا خوشی ها همش دنبال تو میگردن♡♥

*

*

اس ام اس خداوند مهربان

*

*

♡تمام غصـه های دنیـا رو میشه با یه جمله تحمـل کرد :
” خــدایا ” میدانم کـه میبیـنی ♡

*

*

امام علی(علیه السلام):آنان که به عهد خود وفا می کنند برگزیده ترین مردمانند

*

*

خودت را که به خدا سپردی دیگرنگران هیچ طوفانی مباش!
کشتی نوح را یک غیرحرفه ای ساخت وکشتی تایتانیک رایک حرفه ای…..

*

*

خدایا
ببخش که یک عمر
عاشقانه هایم را
خرج این و آن کردم!
و به تو فقط یک مشت خمیازه و
کسلی و بی حوصلگی
تحویل دادم!

*

*

ارزوهاتو یه جا یادداشت کن و از خدا بخواه خدا یادش نمیره
اما تو یادت میره چیزایی که الان داری یه روز ارزوت بوده

*

*

دلی شکست و خدا گفت آه بنده من
دلت به دست که دادی که قدر آن نشناخت
غمین مباش و اشک نریز ، من همین جایم
بهای قلب تو عشق است ، او هوس پرداخت
اگر چه دل تو باختی و او دلی نسپرد
ولی گمان به خطا برد ، او منش را باخت
تو دل به من بسپار و به عشق من رو کن
دلی که نزد من آمد نه شکست و نه گداخت.

منبع:.infsms