تونیک تیروژ(آستین افتاده) اندازۀ بافتنی: سایز۳۶ تا ۴۰  (۱۰ کلاف کاموای ۱۰۰گرمی و میل شماره ۴) جلو: ۱۲۶ دانه که به اندازه ۵۴ سانتیمتر می‌شود، سر انداخته شود و به صورت کشباف ( یکی زیر- یکی رو ) به اندازه ۵ سانت ببافید. بعد از کشباف از روی نقشه‌ای که در بالا توضیح داده شده به […]


تونیک تیروژ(آستین افتاده)

اندازۀ بافتنی: سایز۳۶ تا ۴۰  (۱۰ کلاف کاموای ۱۰۰گرمی و میل شماره ۴)

جلو: ۱۲۶ دانه که به اندازه ۵۴ سانتیمتر می‌شود، سر انداخته شود و به صورت کشباف ( یکی زیر- یکی رو ) به اندازه ۵ سانت ببافید. بعد از کشباف از روی نقشه‌ای که در بالا توضیح داده شده به اضافه پیچ شش‌تایی در طرفین طرح ۱۷ سانت ببافید. سپس دهانه جیب را ۲۴ دانه ( ۱۲ سانت ) به ترتیبی که در شکل نشان داده شده ببافید. بافتنی را ۷۰ سانت بافته و گودی یقه را به ترتیبی که در الگو نشان داده شده ببافید.

پشت: پشت این تونیک را نیز به اندازه جلو ببافید. در مدل ارائه شده، پشت بافتنی به صورت دو تکه بافته شده و دکمه برای زیبایی بیشتر کار استفاده شده است.

آستین: ۵۱ دانه سر انداخته شود و به اندازه ۷ سانت به صورت کشباف ببافید. بعد از کشباف ۲۵ دانه در یک رج اضافه کنید. ( ۲ دانه را که بافتید ۱ ژته بیاندازید تا آخر رج، ۲۵ دانه به این ترتیب اضافه کنید ) بعد از کشباف ۷۶ دانه ( ۳۸ سانت ) خواهید داشت. بعد از ۲۰ سانت به هر طرف آستین ۸ دانه اضافه کنید ( هر ۲ سانت ). در خاتمه، دانه‌های آستین ۹۲ دانه ( ۴۴ سانت ) خواهد بود و بلندی آستین با کشباف ۴۳ سانت است.

        طرز بافت تونیک زنانه, بافت تونیک , بافت تونیک زنانه ,آموزش  بافت تونیک زنانه ,مدل  بافت تونیک زنانه, آموزش بافت تونیک دخترانه, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی            

تونیک دیانا(یقه اسکی):

 اندازۀ بافتنی: سایز ۳۸ تا ۴۲  (۱۱ کلاف کاموای ۱۰۰گرمی و میل شماره ۴)

پیش: با ۱۴۲ دانه (۵۸ سانت) شروع و برای حاشیه از کشباف ( یکی زیرـ یکی رو) و برای ۷ دانه حاشیه چاک پهلوها از بافت رِکِن (همه از زیر) استفاده شده است. بعد از حاشیه نقشه‌ای را که در بالا توضیح داده شده، می‌بافیم. و ۶۶سانت بافته و گودی یقه را  به ترتیبی که در الگو نشان داده شده باز می‌کنیم.

پشت: آن هم مطابق پیش بافته می‌شود.

آستین: با ۴۲ دانه شروع کرده و ۵ سانت می‌بافیم. بعد از کشباف ۲۲ دانه در یک رج اضافه می‌کنیم.  به این ترتیب بعد از کشباف ۶۴ دانه (۲۴سانت) خواهیم داشت.بعد از ۵ سانت هر طرف آستین ۱۹ دانه اضافه کرده، در خاتمه دانه‌های آستین، ۱۰۲ دانه (۴۶ سانت) و بلندی آستین با کشباف ۴۷ سانت است.

یقه: تعداد دانه هایی که برای دور یقه گرفته می‌شود باید به اندازۀ دور سر باشد تا به راحتی آن را از سر پوشید.

 – در تونیک نارنجی با طرح توری که وسط بافتنی استفاده شده و یا هر طرح دیگری را که مایلید، می‌توانید در تمام بافتنی

   (پشت، پیش و آستین) از آن استفاده کنید.

– دو مدل ارائه شده به تن آزاد است و شما می‌توانید به عنوان روپوش در فصل سرما به راحتی از آن استفاده کنید.

– مدل‌های ارائه شده را به دلخواه خودتان تغییر داده و به یک مدل جدید تبدیل کنید.

–  در اندازه‌های داده شده، فقط به اندازه‌های سانتیمتری توجه کنید، زیرا دانه‌ها براساس نخ انتخابی شما تغییر خواهد کرد.

– حاشیه‌ها و یقه‌های بافتنی را می‌توانید به میل خودتان انتخاب کرده و ببافید.

طرز بافت تونیک زنانه, بافت تونیک , بافت تونیک زنانه ,آموزش  بافت تونیک زنانه ,مدل  بافت تونیک زنانه, آموزش بافت تونیک دخترانه, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی      

منبع:ایران بانو