این عروسک بافتنی بر روی تخت کودک به جای بالشت و کوسن نیز مورد استفاده قرار میگیرد. و برای تزیین سیسمونی نوزاد بسیار مناسب و زیباست. الگوی بافت عروسک بافتنی بالشتی برای کودکان در تصویر زیر درج شده است بر روی تصویر الگوی بافت عروسک بافتنی کلیک کنید تا الگو را واضح تر ببینید طریقه […]

این عروسک بافتنی بر روی تخت کودک به جای بالشت و کوسن نیز مورد استفاده قرار میگیرد. و برای تزیین سیسمونی نوزاد بسیار مناسب و زیباست.

آموزش بافت عروسکهای بافتنی

الگوی بافت عروسک بافتنی بالشتی برای کودکان در تصویر زیر درج شده است بر روی تصویر الگوی بافت عروسک بافتنی کلیک کنید تا الگو را واضح تر ببینید
آموزش بافت عروسکهای بافتنی

طریقه بافت عروسک بافتنی بالشتی :
ملزومات: ۱ کلاف قهوه ایی برای موها ۲ کلاف رنگ روشن برای صورت ۲ کلاف اسپرت در دورنگ میل ۴ – ۴٫۵(دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۱۰ سانت گفته شده)
طرز بافت عروسک بافتنی :

با کلاف اسپرت ۷۰ دانه سر انداخته و ۱۲ سانت ساده ببافید وبعد بارنگ روشن صورت ۳۵ سانت دیگر ببافید ودانه ها را کور کنید از این بافت ۱ تکه دیگر هم ببافید برای پشت عروسک بافتنی

بافت دستهای عروسک بافتنی :با کلاف اسپرت ۲۰ دانه سرانداخته و۱۵ سانت ببافید وبعد ۲ خط ابری(رکن) ببافید با تغییر رنگ کلاف ۲ سانت ساده بافته وبرای حالت دادن مچ دست در رج زیر بافی به این ترتیب ۵ دانه کور کنید دانه اول را گرفته+۲ دانه با هم یکی میشود از زیر+(۲زیر+۲تا یکی از زیر) داخل پرانتز را ۳مرتبه تکرارکنید+ ۱دانه زیر . رج بعد همه دانه ها از رو بافته و بافت ساده را ادامه میدهید تا قسمت مچ دست که بارنگ روشن بافته ایم ۴ سانت بشود وبعد دانه ها را کور کنید . یک تکه دیگر از این بافت آماده کنید.

بافت پاهای عروسک بافتنی : با کلاف اسپرت ۲۴ دانه سر انداخته و۲۰ سانت ساده ببافید ۲ خط رکن بافته وبا کلاف روشن بافت را ادامه بدهید ۲ سانت ساده بافته وبرای حالت دادن مچ با عروسک به این ترتیب دانه ها را در رج زیر بافی کور کنید دانه اول را گرفته+ ۳ دانه زیر+ ۲دانه یکی از زیر+(۲ذانه زیر+۲ دانه یکی از زیر) داخل پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید +۲ دانه زیر . رج پشت همه دانه ها را از رو ببافید .بافت ساده را ادامه دهید تا بافت ۴ سانت بشود وهمه دانه ها را کور کنید . یک تکه دیگر از این بافت آماده کنید.

طرز دوخت عروسک بافتنی :درز پاها و دستها را بدوزید دوخت لبه مچ را کوک زده و کمی بکشید تا بحالت گرد بباید و با پنبه داخل آن را کاملا پر کنید . قسمت بدنه پشت و پیش را بهم بدوزید به این ترتیب که از لبه کناری قسمت کلاف اسپرت رنگی دوخت را شروع کنید یکی از دستها را بین درز گذاشته وبدوزید و در قسمت پایین ۱۰ سانت کناره را دوخته و یکی از پاها را مانند دست عروسک مابین دوخت پشت وپیش گذاشته وبدوزید . به فاصله ۳ سانت پای دوم را بدوزید وتا گوشه بعدی ،دوخت را ادامه دهید. دست دوم را روبروی دست اول قرار داداه و بدوزید برای دوخت قسمت بالای سر ، چند رشته کلاف قهوه ایی را ما بین درز گذاشته و بدوزید (گوشه دیگر قسمت کناره صورت را که دوخته نشده برای رویه کردن عروسک و پر کردن با پنبه میباشد) که بعد از پر شدن بدنه کناره را هم دوخته میشود . برای چشمها و لب از کلاف تیره استفاده کنید برای دامن عروسک میتوان از کلافهای چین توری استفاده کنید ( و هنگام دوختن پاهای عروسک دختر این چین را مابین درز قرار دهید

)منبع : ژورنال اشراق بافتنی