مواد لازم : کاموا از رنگ های بکار رفته در عکس پنبه به مقدار تقریبی ۵٠ الی ۶٠ گرم یک جفت میل شماره ٣ یا ٢/۵ و یک عدد میل شماره ی ۵/۵ یا ۵ یک عدد سوزن کاموا دوزری مداد قرمز یک عدد نی نوشابه روش بافت پایه عروسک : از لبه ی پایینی […]

نام: IMG_20130801_181525.jpg نمایش: 514 اندازه: 21.1 کیلو بایت

مواد لازم : کاموا از رنگ های بکار رفته در عکس
پنبه به مقدار تقریبی ۵٠ الی ۶٠ گرم
یک جفت میل شماره ٣ یا ٢/۵ و یک عدد میل شماره ی ۵/۵ یا ۵
یک عدد سوزن کاموا دوزری
مداد قرمز
یک عدد نی نوشابه

روش بافت پایه عروسک : از لبه ی پایینی پوتین ها شروع کرده و با استفاده از کاموای مورده نیاز ٢٨ دانه سراندازید
وسط دانه هارا علامت گذاری نمایید
راه اول : رو
راه بعد : زیر و بدین صورت که به هردانه یک دانه اضافه کنید – ۵۶ دانه میشود
٧ راه ساده ببافید ( راه آخرش رو میشود )

فرم دادن پاها
راه بعد : ۶ دانه زیر ( ٣دانه را از زیر باهم یکی کنید ) ۶ مرتبه تکرار گردد , ٨ دانه زیر , ( ٣ دانه را از زیر باهم یکی کنید ) ۶ مرتبه تکرار گردد , ۶ دانه زیر – ٣٢ دانه میشود

٣ راه ساده ببافید
کاموای رنگ پوتین را پاره کرده و کاموای مورده نیاز برای شلوار را وصل نمایید
١٠ راه ساده ببافید
وسط آخرین راه را علامت گذاری نمایید
٨ راه ساده ببافید
کاموای رنگ شلوار را پاره کردهو کاموای مورده نیاز برای بالاتنه را وصل نمایید
١٠ راه ساده ببافید
فرم دادن شانه ها :
راه بعد : ٧ دانه زیر ( ٢ دانه را از زیر باهم یکی کنید ) ٢ مرتبه تکرار گردد , ١٠ دانه زیر , ( ٢ دانه را از زیر باهم یکی کنید , ٢مرتبه تکرار گردد , ٧دانه زیر – ٢٨ دانه میشود
راه بعد: رو
کاموای رنگ بالاتنه را پاره کرده و کاموای مورد نیاز برای سر را وصل نمایید
٢ راه ساده ببافید
فرم دادن سر
راه بعد : ٨دانه زیر , به هر دانه از ١٢ دانه ی بعدی یک دانه اضافه کنید , ٨ دانه زیر – ۴٠ دانه میشود
٢٣ راه ساده ببافید
راه بعد : ٢ دانه را از باهم یکی کنید تا آخر – ٢٠ دانه میشود
دانه هارا به صورت شل جمع کنید.

نحوه دوختن پایه ی عروسک : انتهای راهها ( در پاها تنه و سر ) را بهم بدوزید. روی صحیح تکه بافته شده را در خارج گذاشته و درز را در پشت عروسک قرار دهید. امتداد لبه سرانداخته را بهم بدوزید بطوری که محل علامت گذاری شده در لبه سرانداخته به انتهای درز پشت دوخته شود . جهت فرم دادن شلوار با استفاده از کاموای همرنگ آن , از محل علامت گذاری شده در لبه ی سرانداخته تا محل علامت گذاری شده در شلوار بدوزید . درون پاها و تنه و سر را پر از پنبه کرده و رشته ی کاموای بالای سر را محکم کشیده و جمع کنید . جهت فرم دادن گردن یک رشته کاموا از دانه های اولین راه رنگ سر عبور داده و محکم جمع کنید .

چشمها : میتوانید از چشم های متحرک استفاده کنید
دهان : با استفاده از یک رشته کاموای مشکی حرف v را در مرکز راه چهارم از بالای راه اضافه شده برای سر ایجاد کنید.
گونه ها : با حرکت دورانی مداد قرمز بر روی گونه ها انها را گلی کنید

دست ها : دو عدد تهیه شود . از انتها ی ان شروع کرده و بااستفاده از کاموای همرنگ سر , ٧ دانه سراندازید
راه اول : زیر بدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید – ١۴ دانه میشود
٧راه ساده ببافید
کاموا را پاره کرده و کاموای مورده نیاز برای استین را وصل نمایید
١١راه ساده بافتهسپس به صورت شل کور کنید
انتهای راهها را به هم بدوزبد . امتداد لبه سرانداخته را بدوزید . درون آن را پر از پنبه کنید . لبه کور شده آن را به تنه بدوزید

منبع :آی هدیه