پایه عروسک که در پست قبلی آموزش داده شد را ببافید از کاموای مشکی برای پوتین ها سبز روشن برای آستین ها سبز تیره برای بالاتنه و از قهوه ای برای مو استفاده کنید دامن : از لبه پایینی دامن شروع کرده و با استفاده از کاموای سبز روشن ۶۶ دانه سراندازید ۴ راه مدا […]

پایه عروسک که در پست قبلی آموزش داده شد را ببافید
از کاموای مشکی برای پوتین ها
سبز روشن برای آستین ها
سبز تیره برای بالاتنه
و از قهوه ای برای مو استفاده کنید

دامن :
از لبه پایینی دامن شروع کرده و با استفاده از کاموای سبز روشن ۶۶ دانه سراندازید ۴ راه مدا بافی نمایید
کاموای سبز تیره را وصل نموده با یک راه زیر شروع کرده ٢ راه ساده ببافید
با استفاده از کاموای سبز روشن ٢ راه ساده ببافید
تا ١۶ راه هر ٢ راه کاموا را عوض کنید سپس کاموای سبز روشن را پاره کرده و با سبز تیره ادامه دهید
راه بعد : ( یک دانه زیر , ٢دانه را از زیر باهم یکی کنید ) تا آخر – ۴۴ دانه میشود
کور کنید
انتهای راهها را بهم بدوزید لبه کور شده را در زیر دستها به دور کمر وصل نمایید

کلاه
تکه دوره کلاه : از لبه ی خارجی آن شروع کرده و با استفاده از دو رشته کاموای مشکی ٧٢ دانه سر اندازید
٨ راه مدا بافی کنید
راه بعد : ( یک دانه زیر , یک دانه را بدون بافتن بشکل دانه زیر روی میل بیندازید , یک دانه را از زیر بافته و دانه ی نبافته را روی آن بیندازید ) تا آخر – ۴٨ دانه میشود
کور کنید انتهای راهها بهم بدوزید

بالای کلاه : از لبه پایینی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای مشکی ۵۶ دانه سراندازید
۴راه ساده ببافید
راه بعد : ( ٢دانه زیر , ٢دانه را از باهم یکی کنید ) تا آخر – ۴٢ دانه میشود
۵راه ساده ببافید
راه بعد : ( یک دانه زیر , ٢دانه را از زیر باهم یکی کنید ) تا آخر – ٢٨ دانه میشود
۵ راه ساده ببافید
راه بعد : ( ٢دانه را از زیر باهم یکی کنید ) تا آخر – ١۴ دانه میشود
٣راه ساده ببافید
راه بعد : ( ٢دانه را از زیر باهم یکی کنید ) تا اخر – ٧ دانه میشود
راه بعد رو
دانه هارا محکم جمع کنید . انتهای راه هارا بهم بدوزید

نوار روی کلاه : با استفاده از کاموای قرمز , ۵۴ دانه سر انداخته سپس کور کنید
لبه ی سر انداخته ی قسمت بالایی کلاه را به لبه ی کور شده تکه دور کلاه وصل نمایید
نوار قرمز را روی درز ایجاد شده بدوزید
درون قسمت بالایی کلاه کمی پنبه کرده وکلاه را بر سر عروسک قرار دهید
لبه سرانداخته قسمت بالایی کلاه را به سر بدوزید

نام: IMG_20130801_175840.jpg نمایش: 529 اندازه: 15.5 کیلو بایت

شنل : از لبه پایینی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای مشکی ۴٠ دانه سراندازید
۵٠ راه مدا بافی کنید
راه بعد : ( ٢ دانه را از زیر باهم یکی کنید ) تا آخر – ٢٠ دانه میشود
کور کنید
٢ طناب ۴ رشته ای به طول ١٢ سانتی متر تهیه کرده و به سر لبه ی شنل بدوزید
شنل را توسط ان به دور گردن وصل نمایید

جارو : ١٢ سانتی متر از یک عدد نی را تهیه کنید . دور تا دورش را کاموا بپیچید
ریشه های جارو را مانند تصویر وصل نمایید

منبع :آی هدیه

دیگران پسندیدند
این مطالب را از دست ندهید