آموزش تصویری دوخت پاپوش برای کودک

از الگو به اندازه ی پای فرزندتان پرینت بگیرید

 

فوم رنگ دلخواهتان را تهیه کنید و الگو را روی ان قرار بدهید و ببرید بقیه مراحل را با توجه به تصاویر دنبال کنید