تصویری است از وانسا پاپنکونه نامزد جدید و مکزیکی کریس رونالدو که شب جشن هالووین

این تصویری است از وانسا پاپنکونه نامزد جدید و مکزیکی کریس رونالدو که شب جشن هالووین از خود منتشر کرده بود.

عکس وحشتناک از نامزد جدید رونالدو

 عکس وحشتناک از نامزد جدید رونالدو

جام