در این پست ا یکی از ساده ترین روش های ساخت عروسک های پارچه ای را به شما آموزش می دهیم . هر چقدر که شما در کار عروسک سازی غیرحرفه ای باشید باز هم به راحتی از عهده ی ساخت این عروسک بر می آیید . روش کار را در ادامه دنبال کنید . […]

در این پست ا یکی از ساده ترین روش های ساخت عروسک های پارچه ای را به شما آموزش می دهیم . هر چقدر که شما در کار عروسک سازی غیرحرفه ای باشید باز هم به راحتی از عهده ی ساخت این عروسک بر می آیید . روش کار را در ادامه دنبال کنید .

قبل از هر چیزی شما برای ساخت این عروسک به الگوی ان نیاز دارید . نمونه الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید .

 

عروسک فیل کوچک (7)

الگو را روی پارچه گذاشته و دو تا از هر کدام در جهت مخالف پارچه (زیر و رو ) برش بزنید . دو لایه پارچه را از وارونه روی هم بگذارید و لبه ها را به غیر از قسمت دم فبل دوخت کنید . حاشیه ها را با قیچی به صورت دندانه دندانه برش بزنید و یا اینکه می توانید از قیچی دالبری برای این کار استفاده کنید .

عروسک فیل کوچک (6)

با یک جسم تقریبا نوک تیز کار برگرداندن پارچه به سمت اصلی را از قسمت خرطوم فیل انجام دهید .

عروسک فیل کوچک (5)

با دقت و ظرافت پنبه ها را از قسمت ندوخته دم فیل داخل کنید .

عروسک فیل کوچک (4)

نخی را گره بزنید تا دم فیل شما شود . سوراخ موجود روی فیل را دوخت کنید .

عروسک فیل کوچک (3)

بهتر است گوش های فیل از پارچه ی ضخیم مثل نمد ساخته شود .

عروسک فیل کوچک (2)

حاشیه ی پارچه را دندانه موشی دوخت کنید و به فیل وصل کنید .

عروسک فیل کوچک (1)

برای چشم فیل از مهره یا چشم عروسکی استفاده کنید .

عروسک فیل کوچک (8)

از پارچه های مختلف و در رنگ های مختلف می توانید از این فیل ها بسازید .

عروسک فیل کوچک

روش ساده ی ساخت آن این امکان را به شما می دهد که هم در ساخت این عروسک سرعت عمل داشته باشید و هم ظرافت رعایت شود .
بچه ها همین عروسک های ساده را بیشتر دوست دارند . امیدوارم که موفق و پیروز باشید و از آموزش عروسک سازی که برایتان اورده ام استفاده لازم را ببرید .
خوش باشید

منبع :نازک