مردم همیشه دوست دارند در خانه خود از حیوانات زیبا نگهداری کنند. اما یک مرد رومانیایی ترجیح میدهد یک حیوان بسیار زشت اما با مزه را در خانه اش داشته باشد.

لونا نام سگی است که فک پایین آن حالتی غیر عادی دارد و دندان هایش هم به تیزی دندان های یک سگ معمولی نیست. همین امر از وی یک چهره خاص و البته بسیار احمقانه ساخته که باعث شده است در دنیای مجازی به شهرت برسد. اکنون تی شرت های متعددی از چهره لونا در رومانی وجود دارد.

اخبار,اخبار گوناگون , زشت ترین سگ دنیا

اخبار,اخبار گوناگون , زشت ترین سگ دنیا

اخبار,اخبار گوناگون , زشت ترین سگ دنیا

اخبار,اخبار گوناگون , زشت ترین سگ دنیا

اخبار,اخبار گوناگون , زشت ترین سگ دنیا

 اخبار گوناگون – نامه نیوز