بیهوشی موضعی در زایمان یا بیهوشی عمومی؟بیهوشی موضعی در زایمان یا بیهوشی عمومی؟

انتخاب این روش برای زایمان بستگی به بیمار دارد. گاهی ما مجبوریم فقط یکی از این روش ها را استفاده کنیم. این گونه نیست که بتوانید بگوییم اسپاینال برای همه خانم ها بهتر است یا بیهوشی عمومی اولویت دارد. ولی عمل جراحی با بیهوشی موضعی به خاطر تغییرات فیزیولوژیکی مادر در دوران بارداری با خطر کمتری همراه است. معمولا بارداری منجر به افزایش وزن و مشکلات دیگر می شود که یک مقدار بیهوشی عمومی را خطرناک تر می کند. البته زمانی که داروی بیهوشی وارد بدن مادر می شود تا هنگامی که جنین خارج می شود آن قدر طولانی نیست که دارو به جنین برسد ولی اگر به هر دلیلی یک مقدار عمل طول بکشد. احتمال اینکه این اتفاق بیفتد وجود دارد. گرچه ما سعی می کنیم از داروهای بیهوشی استفاده کنیم که حتی الامکان به جنین آسیب نرساند. داروهای بیهوشی که اغلب استفاده می کنیم از جفت رد نمی شود، اما به هر حال درجاتی از خطر وجود دارد. با این تفاسیر نمی توان ۱۰۰% گفت که کدام روش برای زایمان ارجحیت دارد. ولی بیشتر آرای متخصصان به سمت زایمان به روش اسپاینال است. اگر بیمار از قبل مشکلات ناحیه کمر نداشته باشد، اسپاینال هیچ آسیبی به کمر وارد نمی کند و واقعا این باور غلط است که اسپاینال باعث کمردرد می شود.
نی نی بان