عکس هایی از حضور مادر و دخترهای هالیوودی در فرش قرمز و … است که ظاهر مشابهی دارند، این ستاره ها با پوشیدن سبک لباس مشابه، بیشتر شبیه دو خواهر هستند تا مادر و دختر

عکس هایی از حضور مادر و دخترهای هالیوودی در فرش قرمز و … است که ظاهر مشابهی دارند، این ستاره ها با پوشیدن سبک لباس مشابه، بیشتر شبیه دو خواهر هستند تا مادر و دختر

مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

پرشین وی: تصاویر زیر عکس هایی از حضور مادر و دخترهای هالیوودی در فرش قرمز و … است که ظاهر مشابهی دارند، این ستاره ها با پوشیدن سبک لباس مشابه، بیشتر شبیه دو خواهر هستند تا مادر و دختر.

از میان این صورت های مشابه، جری هال و جورجیا می و همچنین ملانی گریفین و داکوتا جانسون گوی سبقت را از دیگران نیز ربوده اند!

جری هال و دخترش جورجیا می جاگر

  مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


داکوتا جانسون و مادرش ملانی گریفین

مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند  

مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


کیت میدلتون و مادرش کارول میدلتون

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


کارول میدلتون و دخترش پیپا میدلتون

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


گلدی هان و دخترش کیت هادسن

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


کلی اوزبورن و مادرش شارون

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


بیانسه نولز و مادرش تینا نولز

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

  مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


گوئینت پالترو و مادرش بلایت دانر

  مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


مدونا و دخترش لوردس

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند


دمی مور و دخترش تالولا ویلز

 مادر و دخترهای مشهور هالیوودی که بیشتر شبیه دو خواهرند

 تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی پرشین وی