دو نوزاد دوقلو حتی در هنگام به دنیا آمدن دستان یکدیگر را گرفته بودند

همانطور که در عکس مشخص است در واقع قل پسر به نشانه حمایت دستان خواهر خود را گرفته است

به تازگی تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده است مبنی بر اینکه دو نوزاد دوقلو حتی در هنگام به دنیا آمدن دستان یکدیگر را گرفته بودند

این خواهر و برادر آمریکایی تا آخرین لحظه دستان یکدیگر را گرفته بودند و همانطور که در عکس مشخص است در واقع قل پسر به نشانه حمایت دستان خواهر خود را گرفته است و با توجه به تمهیداتی که پزشکان قبل از زایمان به کار بستند باز هم این پسر سرسخت حاضر به جدا شدن از خواهر خود نبود و سرانجام پزشکان مجبور شدند که عمل سزارین را انجام بدهند

 دوقلوهایی که تا به دنیا آمدن دستان یکدیگر را ول نکردند! +عکس

آخرین نیوز