شکستن دل، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛
از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است، اما هر نفسی که می‌کشی، دردی‌ست که می‌کشی

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛
از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است، اما هر نفسی که می‌کشی، دردی‌ست که می‌کشی.
گرِگ برنتحس شگفت‌انگیزی است به کسی که رهایت کرده ، دیگر نه نیازی داشته باشی و نه احساسی …
ویسواوا شیمبورسکاهر کسی می‌خواهد به اوج برسد و در اوج زندگی کند
اما مهم اینجاست که خیلی‌ها راه‌های رسیدن به اوج را فراموش کرده‌اند.
گابریل گارسیا مارکزحقیقت انسان به آنچه اظهار می‌دارد نیست بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است،
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته‌هایش بلکه به ناگفته‌هایش گوش کن…!
زیگموند فرویدآموخته‌ام که ؛
لبخند ارزانترین راهی است که می‌شود با آن نگاه را وسعت داد .
چارلی چاپلیناگر از کسی متنفری،
از قسمتی از خودت در او متنفری؛
چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را آشفته کند.
هرمان هسهبه گونه‌ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عشق، عدالت، صداقت و مهربانی می افتند،
شما در نظرشان تداعی شوید … !
اندرو متیوسیکی از بزرگترین مشکلات انسان “اسارت در خویشتن” است.
محمد علی طاهری


 


عــشـق نـخستین گــام بـه ســـوی خـــداست
و تسلیم آخرین گام … و این دوگام کل سفر است .
اوشـــــو


 


جرأت کنید راست وحقیقی باشید
جرأت کنید زشت باشید
خود را همان که هستید نشان بدهید
این بَزک تهوع‌انگیز دو روئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید،
با آب فراوان بشوئید.
رومـن رولان


خوشبخت‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که به خوشبختی دیگران حسادت نمی‌کنند
و زندگی خودشان را با هیچ کس مقایسه نمی‌کنند.
باب مارلیبزرگترین لذت در زندگی انجام کاری‌ست که دیگران می‌گویند: تو نمی‌توانی!
رومن پولانسکیبهشت بــزرگترین “فــریــب” بــرای جـهنم کردن دنیــاست .
صادق هدایتبه یک جایی از زندگی که رسیدی، می‌فهمی رنج را نباید امتــــداد داد
باید مثل یک چاقو که چیزها را می‌برد و از میانشان می‌گذرد
از بعضی آدم‌ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی!
ویلیام فاکنر


اینکه می گویند«زمانی که انسان پیر می‌شود از رویاهایش دست می‌کشد» حقیقت ندارد؛
بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست می‌کشد، پیر می‌شود.
گابریل گارسیا مارکز


 


از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد ، لذت ببر
و وقتی نوبت دره فرا رسید ، از دره لذت ببر …
دره چه اشکالی دارد؟ پایین بودن چه اشکالی دارد؟
آن به معنی استراحت است .
قله یعنی “هیجان” و هیچ کس نمی‌تواند مـــدام در “هیجان” باشد … !
اوشو


 


راست است که صاحبان دل های حساس نمی‌میرند…
بلکه بی‌هنگام ناپدید میشونــد.
احمد شاملو


هرگز چیزی را توضیح ندهید؛
دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان شما را باور نخواهند کرد.
آلبرت هاباردمعیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم، چقدر می‌ارزیم…!
آبراهام لینکلن


وقتی کسی عاشق باشد،
همیشه با فریب‌ دادن‌ خودش شروع می کند و همیشه با فریب‌ دادن‌ دیگران به پایان می‌رساند.
این چیزیست که مردم اسمش را یک رابطه عاشقانه می نامند.
اسکار وایلد


ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﻧﮑﻦ ..
ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ ﻫﯿﭽ‌ﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ …
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ می‌شوند ..
ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ می‌برند …
ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ..
ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ می‌دهند . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩش ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ …
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍن ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ ..
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ ،
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ …
ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ ،
ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ …!
سیمین بهبهانی


 


در سیاره کوچک ما …
“عـقـایــد” بیش از طاعون و زلزله موجب بلایا شده‌اند .
ولــتـر


گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت
مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند
رفتنت ماندنی و با ارزش می‌شود، وقتی که باید بروی، بروی؛
و ماندنت پوچ و بی‌فایده است، وقتی که نباید بمانی، بمانی …
آنا گاوالدا


گاهی وقت‌ها دلت می‌خواهد با یکی مهربان باشی
دوستش بداری و برایش چای بریزی
گاهی وقت‌‌ها ، دلت می‌خواهد یکی را صدا کنی
بگویی سلام ، می‌آیی قدم بزنیم؟!
گاهی وقت‌‌ها دلت می‌خواهد یکی را ببینی
شب بر روی خانه بنشینی ، فکر کنی و کمی برایش بنویسی
گاهی وقت‌ها ، آدم چه چیزهای ساده‌‌ای را ندارد …!
افشین صالحی


 


این اندرز من است: هرکه می‌خواهد پرواز را بیاموزد، باید ابتدا ایستادن و رفتن و دویدن و بالارفتن و رقصیدن را بیاموزد، پرواز را نمی‌توان پرید.
فریدریش نیچه


کمی دیوانگی، برای برداشتن گامی دیگر، همیشه لازم است …
پائولو کوئیلو


 


تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هر چیزی می تواند سبب جدائی آن ها شود.
سامرست موام


هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می‌کشند،  بعد با تجربه‌ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می‌دهند…!
مارک تواین

منبع:rozanehonline