اگر دختر ها نبودند چی می شد؟ طنز

اگر دختر ها نبودند چی می شد؟

اگر دختر ها نبودند چی می شد؟, دختر, طنز, طنز خنده دار, مطالب جالب, مطالب جالب و خواندنی, مطالب خنده دار, مطالب سرکاری دختر, مطالب طنز

 

۱-دیگه کی بود که مربا بده بابا ؟

۲-دیگه کی بود که پسرها را خمار کنه؟

۳-دیگه کی بود که پسر ها سرکار بذاره؟

۴_دیگه کی بود که حال پسر ها را بگیره؟

۵-دیگه کی بود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو سبز شد اونو از دروغ گویی باز داره؟

۷. دیگه کی بود که تو رو تحمل کنه؟

۸. دیگه کی بود که قشنگ باشه عزیز باشه؟

۹. دیگه کی بود که همیشه بوی خوب بده و پول تو جیبیهاشو عطر بخره؟

۱۰.دیگه کی بود که روز ولنتاین همه ی سرمایتو بری واسش خرج کنی؟

۱۱. دیگه کی لیلی میشد؟

۱۲. دیگه کی پسرا رو تیغ میزد؟(از خودتون یاد گرفتیم)

۱۳. دیگه کی چادر میپوشید عروس میشد؟

۱۴. دیگه کی عید نوروز پسته و فندقای سربسته رو میریخت تو ظرفت؟

۱۵.دیگه کی بود که پسرا دقه به دقه مزاحم و آویزونش باشن؟

منبع:iran-sky