عکس های خنده دار و طنز

عکس های خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

کلید ورود به اون دنیا ! :))

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

ویژه ته دیگ خورا … !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

به این میگن برق کار ترو تمیز !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

خلاقیت

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

یکی به من بگه چرا و چگونه !؟

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

جا لباسی تعمیرکارا

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

فوتبال دستی انسانی ! :))

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

یکی به من بگه با چی این کارو کرده و چرا !؟

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

با این شست اگه لایک داد ینی واقعا لایک داره !

فقط اول باید شانس بیارین منظور دیگه ای نداشته باشه !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

کالسکه ویژه آقایون !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

خلاقیت با قاشق چنگال !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

خدا لعنتتون کنه آخه این چه کاریه !؟

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

تیریبیخیدا نکنین این کارارو با دخترا !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

از لحاظ حیوان خانگی !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

کی میتونه به این آقا نه بگه !؟

توت فرنگی پروانه ای !

خسته است … میفهمی ؟ خسته … !

توالت دورهمی !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

طراح و نصاب این شاه کار .. دمتون گرم !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

از لحاظ ارتفاع !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

از لحاظ سکوریتی !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

مامانش موهاشو اینجوری شونه کرده :|

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

شانس که داشته باشی یه نهال زیقی اینجوری میوه میده :|

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

خیلی حال میده این مسیر … !

عکسهای خنده دار  و طنز،عکس های طنز،تصاویر طنز و کاریکاتور

منبع:gizmiz