زندگی رویاست ، زندگی خاطره‌ س ، زندگی آرزوئه ، زندگی شادیه ، زندگی …

یکی به من بگه چرا زندگی

الان شرایط ، جوری شده که اگر صدقه خود را داخل سطل زباله بندازید

.

.

.

.

.

.

.

زودتر بدست مستحق می رسه تا در صندوق صدقات…!!!

 

مجله گیزمیز

 

پسرایی که میگین ما قصد ازدواج نداریم، ازدواج قصد نمیخواد،

پول میخواد که تو نداری.

دخترایی که میگین ما قصد ازدواج نداریم، ازدواج قصد نمیخواد،

خواستگار میخواد که تو نداری.

پرچم جفتتون تو وایتکس

 

مجله گیزمیز

 

 

ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ :

ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﭽﻞ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ

ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻟﻘﺐ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ

ﺍﻭﯾﺰﻭﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﯾﻢ …

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻤﻮﻥ

ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻤﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﺧﺮﺳﻪ ﮔﻨﺪﻩ

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺴﮑﺎﻝ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ

ﻣﺚ ﺑﺨﺘﮏ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﯿﻢ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺗﺎ

ده ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻤﯿﻮﻓﺘﯿﻢ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻣﺎﺳﺖ

ﺑﻬﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ

 

مجله گیزمیز

 

ﭘﺎﺷﻮ ﺷﻠﻮﺍﺭﺗﻮ ﺩﺭﺍﺭ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺍﻭﺝ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎﺷﻮﻥ

ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﭘﺸﺘﺖ :|

 

مجله گیزمیز

 

یکی از کارایی که دوست دارم بکنم اینه که

تو عروسی اقوام یهو داد بزنم:

به افتخار دوس دخترای داماد !

 

مجله گیزمیز

 

پارسال رفته بودیم تفریح بیرون

بچه ها هم مشغول بازی بودن خواهر زادم که ۳ سالش بود

یهو گفت بچه ها بیاین سوسک پیدا کردم

همه بچه ها دوان دوان رفتن سوسکو ببینن….

یه هویی گفت سوسکو بکشم؟؟؟

برادر زادم که ۴ سالش بود گفت نه گناه داره آخه اونم مثل تو یه حیوونه…

مارو میگی مردیم از خنده…

 

مجله گیزمیز

 

قدیما چطور میرفتن سرِ چشمه آب میاوردن ؟

ما پارچ که خالی میشه هیچکس مسئولیتشو به عهده نمیگیره !

 

مجله گیزمیز

 

زنها برای عاشق شدن به ۳چیز نیاز دارن :

اعتماد

محبت

عشق و علاقه و صداقت و پول و کیف و کفش و ماشین و گل و و و و و و و و …

 

مجله گیزمیز

 

زندگی رویاست ، زندگی خاطره‌ س ، زندگی آرزوئه ، زندگی شادیه ، زندگی …

یکی به من بگه چرا زندگی جعفر نیست ، چرا بهرام نیست ، چرا فرشاد نیست ؟؟؟

 

مجله گیزمیز

 

یکی از سوالایی که وختی ازم پرسیده میشه سعی میکنم نشنوم و صحنه رو با آرامش ترک کنم :

آب کتری جوش اومده ؟

لامصب عواقب بعدی ناجوری داره از قبیل :

قوری رو باید بشوری

چای رو دم کنی

صبر کنی رنگ بده

یه سینی چایی بریزی ، اوووووووووووه ،

اصن مسیر زندگی آدم عوض میشه …

 

مجله گیزمیز

 

شادی یعنی خوشحالی ، خشنودی ، بی غمی ، خوشی و خرمی

به جان خودم

از لغت نامه دیدم

حتما که نباید یه چیز فلسفی باشه !

برید حالش رو ببرید با این اطلاعات ادبیاتی که براتون نوشتم …

 

مجله گیزمیز

 

امروز بالاخره تکلیف خودمو روشن کردم

لامصب عجب نوری داره ؟!!!

 

مجله گیزمیز

 

امروز یه خانومو دیدم !!!

موها دم اسبی ابروها هشتی !

خلاصه سرتونو در د نیارم خیلی ناز بود ….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کور شم اگه بخوام دوروغ بگم فقط نفهمیدم چرا مادرش صداش زد!!!

عباس …!!!!!!

 

مجله گیزمیز

 

امروز رفته بودم شهرداری مجوز حفاری بگیرم

که طرف برگشت گفت: شما الان “مالکی یا مملوک، وکیلی یا موکل”

بهش گفتم، الان فرازی از جوشن کبیر بود این؟؟!؟!!

هیچی دیگه کلا کنسل شد مجوز

 

مجله گیزمیز

 

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ:ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺶ

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﮐﻼﺱ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩ.

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ

ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺁﺷﻐﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ

ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻦ

 

مجله گیزمیز

 

در تهران مکانی مخصوص برای ارامنه مسیحی هست

که آزادانه شب ژاونیه را اونجا جشن میگیرن ،

وخب برای بزن بکوب و بنوش هم موردی ندارن ،

رسمه در لحظه تولد حضرت عیسی یک دقیقه چراغها را خاموش می کنن وهمدیگرو میبوسن ،

امسال نزدیک دو هزار نفر در این جشن بودن ،

جالب اینجاست وقتی چراغها روشن شده هزارو هشتصد نفر ،

گفتن اللهم صل علی محمد وآل محمد….

منبع:gizmiz