مسابقات بدمینتون جانبازان و معلولین
مسابقات بدمینتون جانبازان و معلولین

مسابقات بدمینتون جانبازان و معلولین صبح امروز پنجشنبه در مجموعه ورزشی هرندی برگزار شد.