آتش بازی فاطیما بهارمست در شب چهارشنبه سوری

آتش بازی فاطیما بهارمست در شب چهارشنبه سوری

فاطیما بهارمست با انتشار عکس زیر نوشت: