سفره هفت سین محمد رضا گلزار نوروز ۹۴

محمدرضا گلزار از سفره هفت سین منزلش

سفره هفت سین بسیار زیبای منزل محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار با انتشار عکسی از سفره هفت سین منزلش, سال نو را تبریک گفت.

همیشه نگاهم به شماست
مردم مهربان و عزیزم

بهارِ عمرتان پُربرکت و ماندگار
عیدتان مبارک

عکس محمدرضا گلزار از سفره هفت سین منزلش

عکس محمدرضا گلزار از سفره هفت سین منزلش

محمدرضا گلزار

عکس محمدرضا گلزار از سفره هفت سین منزلش

محمدرضا گلزار

عکس محمدرضا گلزار از سفره هفت سین منزلش

محمدرضا گلزار

نیک صالحی